Woonhuis in Ede

Opdrachtgevers Erik en Marieke Groeneveld wisten het, na een aantal jaar in een nieuwbouwwoning gewoond te hebben zeker: “Wonen moet beter en gezonder kunnen, maar hoe?”. In nauwe samenwerking met architect en bouwer wordt een woonhuis met gevels van kalkhennep ontworpen. Uitgangspunten zijn daarbij comfort, gezondheid en geringe milieu- en energiebelasting. Een woning met toekomstwaarde.

Het woonhuis in aanbouw vervult een pioniersrol in het innovatieve bouwen met kalkhennep in Nederland. Zo bestaat de gevel vanaf maaiveld uit kalkhennep, zónder toepassing van een dampdichte plint; de gevel is van onder tot boven damp open. De gemeente Ede verleende de bouwvergunning voor het ontwerp van Platform M3 architecten, mede door een goede onderbouwing met diverse rapporten over kalkhennep, binnen 9 dagen na indiening van de aanvraag. De energie neutrale woning heeft een gevel Rc = 6,5 m2K/W.

HSB frame als gevelconstructie

HSB frame als gevelconstructie

gevels van 37cm kalkhennep

gevels van 37cm kalkhennep

De kalkhennep is gestort in een dikte van 37 cm om het HSB frame. Met de dwangmenger kan 10 m3 (ca. 30 m2 geveloppervlak) kalkhennepmix per dag verwerkt worden. Kalk: Carmeuse S97, additief: Wolfraht, hennep: Hempflax. Verhouding: 25 kg-3 kg-14 kg. De gevels worden buiten en binnen gestukt met kalk. Alle binnenwanden worden opgetrokken uit kalkhennepblokken. De creatieve mogelijkheden met kalkhennep worden, met de afgeronde kozijnhoeken, goed gebruikt.

de plint is van kalkhennep, damp open

de plint is van kalkhennep, damp open

de kalkhennep gevel op de schuimbeton fundering

de kalkhennep gevel op de schuimbeton fundering

de afgeronde hoeken vormen fraaie kozijndetails

de afgeronde hoeken vormen fraaie kozijndetails

Karakteristieken van de woning.

Fundering: schuimbeton.
Vloer: kalkdekvloer met plavuizen.
Gevel- en vloerconstructie: vurenhout C18 en douglas C24.
Gevels: kalkhennep, in het werk gestort.
Binnenwanden: kalkhennep blokken.
Gevelafwerking, buiten en binnen: hydraat kalkstuc
Dak: Isovlas dakplaten zelfdragend, dakpannen.
Energie: full electric met PV panelen > 5695 Wp.
Verwarming: Infrarood, douche wtw.
Ventilatie: balansventilatie met wtw.
Hergebruik: regenwater.

Voor meer info: email naar kalkhennepnederland@gmail.com